Y Fro (fy cymuned)

Rydw i yn byw yn Castell- Nedd yn de Cymru. Mae'n dref eitha mawr gyda digon i'w wneud.

I live in Neath, south Wales. It's quite a big town with plenty to do.

 Mae Castell-nedd yn dref a chymuned yn lleoli yn yr brif ardal o Castell-nedd Phort Talbot, Cymru gyda phoblogaeth o tua 45,898 yn 2001. Mae'r dref yn cael ei lleoli ar  afon o'r enw'r Afon Nedd, tua 7 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Abertawe.

Neath is a town and community situated in the principal area of Neath Port Talbot, Wales, with a population of approximately 45,898 in 2001. The town is located on the river of the same name, 7 miles northeast of Swansea. 


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola